Teknik och tillbehör

Med eller utan vapen

Den perfekta jakten eller fisketuren är olika för alla människor. Men det som håller dem samman är den inramning som minnet sedan spelas upp i. För oavsett om man skjutit en älg i en sörmländsk skogsdunge eller dragit upp en fyra kilos lax i en ström vårflod i Medelpad så […]